Miejsca składowania odpadów

Miejsca składowania odpadów

Odpowiednie zabezpieczenia miejsc składowania odpadów to wymóg nałożony przez ustawodawcę a przepisy w tym obszarze zostały znacząco zaostrzone z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Stało się tak głównie z powodów nieprawidłowości w tym obszarze, niekontrolowanych wejść na tereny wysypisk osób nieuprawnionych oraz licznych pożarów odpadów, w tym wysypisk materiałów wysoce niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu osób zamieszkujących okolice składowiska.

Kompleksowa oferta – zabezpieczanie miejsc składowania odpadów

Oferujemy kompleksowe zabezpieczenia taki miejsc, od kontroli dostępu oraz systemów alarmowych, po pełen monitoring wizyjny obszaru składowania, w tym niezbędne czujniki wykrywania dymu i ognia, kamery na podczerwień oraz urządzenia gromadzenia i archiwizacji danych, zgodnie z wymogami ustawodawcy. Dostarczamy wszelką niezbędną dokumentację oraz certyfikaty na sprzęt oraz usługę.

Zobacz inne oferty

Formularz kontaktowy